Deweloper na rynku pierwotnym

Deweloperem budowlanym może być również coraz powszechniejszy inwestor, osoba fizyczna lub prawna. W gospodarce rynkowej deweloperem nazywamy inwestora-przedsiębiorcę, który w wyniku planowanej działalności dąży do zaistnienia nowej nieruchomości.Deweloper kieruje procesem i organizacją zainwestowania i rozwoju terenów, pierwotnego bądź wtórnego zagospodarowania nieruchomości. W zależności od efektów działania wyróżnić można kilka typów deweloperów: deweloper-wykonawca (deweloper spekulant), deweloper-inwestor, deweloper-usługodawca, […]