Mieszkania i historia

Najpopularniejszym źródłem dochodu z nieruchomości – były to czynsze. Należy podkreślić, że cenione najbardziej było budownictwo murowane niż budownictwo drewniane, dlatego w tym pierwszym czynsze były wyższe. Najdroższe były lokale wykorzystywane do celów przemysłowych lub handlowych.

Natomiast najniżej opłacane były budynki gospodarcze. Ich cena była niższa niż wynajmowanie mieszkania.  Największe dochody można było uzyskać z wynajmowania pomieszczeń pałacowych.